Snipp, snapp, snut - så var sagan slut

Ja tänk så fort tiden går! Det känns nästan som om det vore för bara några månader sedan som vi satte igång med det digra arbetet av våra "Tidsepoker", men egentligen har det gått ett år…
Våra efterträdare, Träd G, har bestämt 2010 års tema och har nu börjat den resa som vi började för ett år sedan.
Vi önskar dem lycka till!

Under dagarna två (22-23:e oktober) var det hårt arbete på dagordningen för att återställa de fem trädgårdarna till ursprungligt skick.
Vädret höll sig, faktiskt, på vår sida utan vare sig regn eller snö och med en svalara temperatur som manade till kroppsarbete för att hålla sig varm.
Det är en egendomlig upplevelse att betrakta hur dessa praktverk med kuslig effektivitet plockas isär och sorteras upp och packas på släpkärror, pallar och sophögar för vidare transport eller slutdestination på Återbruket. Men det hör till kretsloppet för en tematrädgård.
Icke desto mindre har det varit otroligt roligt och en fantastisk erfarenhet vi fått vara med om och många av oss kommer utan tvekan bygga en eller annan tematrädgård efter detta!

Dock var det med en kluven känsla av tillfredsställelse och vemod jag satte mig i en fullastad bil med lika fullastat släp och styrde kosan hem mot Östervåla och lämnade de fem tomma och ensamma jordplättarna bakom mig. 

Ett kapitel är avslutat och ett nytt tar sin början...RIVstarten! =]


Åke går bärsärkargång på den Medeltida muren


Ett myller av flitiga arbetare med ett gemensamt mål - Återställning


Anna gömmer sig bakom Carex grayi, spikklubbestarren


Jonas och Maja-Lisa sliter bort gräset från Romantikens kulle


Ebba och Lisa skalar bort 1800-talet, lager för lager


Lennart hugger loss tegelstenarna


Nutid/Framtidsträdgården


Daniel och Marisa jobbar på att få ut en motvillig ros. Lycka till!


Fikapaus!


"Tre små gummor..." Johanna, Anna och Maja-Lisa


Johanna buffar och puffar på Medeltidsmuren...


...och tillslut lossnar biten
Johanna visar upp senaste modet. =] Snyggt...


Karin jobbar flitigt med att få bort limmet från bänkarna
Louise skottar jord för allt vad hon är värd!

Mycket sten


Den Medeltida klosterträdgården är nu ett minne blott


Ser du larven bland malörtens grenverk?


Det avslutande mötet


Eva kommer för att köra undan allt material som ska sparas


Ofattbart tomt och kalt


TACK!
Vi vill återigen tacka våra underbara och fantastiska sponsorer (se i menyn här till höger) - utan er hade "Tidsepoker" inte blivit en sådan välbesökt succé!
Ytterligare ett tack riktas till Enköpings kommun och Parkkontoret för det fina samarbetet.
Tack till ”er andra” som varit behjälpliga på ett eller annat sätt, i stort som smått.
Ni vet vilka ni är! =]

Dessutom stort TACK till alla som besökt våra trädgårdar – Enköpingsbor som mer långväga besökare!


På återseende!
/Träd F genom Louise

RSS 2.0